mar 15

Współpraca z magazynem „Portfel.pl”

|

Mamy przyjemność poinformować, iż artykuł prawników naszej Kancelarii pt. „Jak podzielić spółkę pomiędzy jej wspólników?”, autorstwa mec. Małgorzaty Gach oraz Dominka Chedy został opublikowany w piśmie „Portfel.pl”.

 
Artykuł porusza niezwykle interesującą problematykę związaną z podziałem spółek przez wydzielenie. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że po latach funkcjonowania wspólników w ramach jednego podmiotu, szczególnie w sytuacjach konfliktowych, pojawia się potrzeba rozdzielenia dotychczasowej działalności pomiędzy wspólników, tak aby w dalszej kolejności każdy z nich miał możliwość już samodzielnego działania. Sposobów i konstrukcji prawnych prowadzących do tego celu jest wiele. Może to być prosta umowa zbycia określonych składników majątkowych powiązana np. z umorzeniem udziałów/akcji wspólnika „wychodzącego” w spółce, lub też np. przeniesienie określonych aktywów spółki do spółki stanowiącej własność drugiego ze wspólników. Sposoby te wymagają oczywiście gruntownej analizy pod kątem konsekwencji podatkowych, oraz opracowania optymalnej docelowej struktury.

 
Prawnicy naszej Kancelarii doradzają jak zrobić to w optymalny sposób.

 
Zapraszamy do lektury !

 

Prezentacja artykułu w magazynie „Portfel.pl”:

 

http://www.portfel.pl/pl/e-wydanie
 
http://www.ghmw.pl/jak-podzielic-spolke-pomiedzy-jej-wspolnikow/

 

Pobierz artykuł w PDF:

 

PDF

 
 
Osoby kontaktowe:

Joanna Mizińska, adwokat

Partner w Kancelarii „Gach Hulist Mizińska Wawer adwokaci i radcowie prawni” sp.p.

+48 668 017 220

e-mail:j.mizinska@ghmw.pl