Lipiec 8

Elastyczny czas pracy – zmiany w prawie pracy

Sejm uchwalił 13 czerwca br. kolejne już w tym roku zmiany w prawie pracy. Wprowadzają one tzw. ruchomy czas pracy i wydłużają okresy rozliczeniowe. Elastyczność czasu pracy ma usprawnić i umożliwić pracodawcom planowanie i organizowanie pracy w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom – zintensyfikowanie albo zredukowanie pracy w zależności od zapotrzebowania. Ruchomy czas pracy polega na.

Czerwiec 17

Zmiany w prawie pracy – roczny „urlop macierzyński”

Dnia 28 maja 2013 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą kodeks pracy i inne ustawy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Aktualnie jej tekst jest przedmiotem prac Senatu. Zmiany dotyczą m. in. dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wprowadzają nową instytucję – urlop rodzicielski, składających się na tzw. roczny „urlop macierzyński”. W zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego nowela daje.