Sierpień 30

Czy przedsiębiorca odpowiada za agresywną reklamę przygotowaną przez profesjonalną agencję reklamową?

Przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego było naruszenie prawa do firmy oraz dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji – reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi oraz wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą, odpowiedzialność podmiotu reklamującego się nie ulega wyłączeniu przez zlecenie jej opracowania.

Lipiec 21

Ambush marketing – reklama bazująca na skojarzeniu z chronionym znakiem towarowym

Ambush marketing związany jest z najważniejszymi międzynarodowymi wydarzeniami, które przyciągają uwagę wielomilionowej publiczności na całym świecie. Zjawisko to oznacza zasadzkę, pułapkę, podstęp marketingowy. Ambush marketing pojawia się w momencie, gdy podmioty, które nie zawarły umów licencyjnych na posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym związanym z imprezą, wplatają w swoją reklamę takie treści, które wywołują skojarzenie z.