Sierpień 30

Czy przedsiębiorca odpowiada za agresywną reklamę przygotowaną przez profesjonalną agencję reklamową?

Przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego było naruszenie prawa do firmy oraz dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji – reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi oraz wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą, odpowiedzialność podmiotu reklamującego się nie ulega wyłączeniu przez zlecenie jej opracowania.

Kwiecień 28

„V Ogólnopolskie Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2014”

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria objęła patronatem merytorycznym: „V Ogólnopolskie Forum Kadry Zarządzającej w  Ochronie Zdrowia 2014” Wydarzenie to odbędzie się w dniach 22 – 23 maja 2014 r. w Warszawie, Centrum Edukacji Medycznej CEMED. Forum sprzyja poznaniu obecnych i nadchodzących trendów w branży ochrony zdrowia, daje możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami i sprzyja wymianom opinii. Prelekcję wygłosi.