Styczeń 23

Należysz do dużej czy małej wspólnoty mieszkaniowej?

Sprawdź jak sprawować w nich zarząd nieruchomością wspólną – wnioski z wyroku SN z dnia 8 września 2016 r. sygn. akt II CSK 817/15 W sprawie, która analizował Sąd Najwyższy chodziło o ustalenie, kiedy dochodzi do zmiany z „małej” wspólnoty mieszkaniowej na „dużą” wspólnotę. Kwestia ta ma wpływ na stosowane przepisy prawa dotyczące m.in. zarządu.

Sierpień 30

Czy przedsiębiorca odpowiada za agresywną reklamę przygotowaną przez profesjonalną agencję reklamową?

Przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego było naruszenie prawa do firmy oraz dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji – reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi oraz wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą, odpowiedzialność podmiotu reklamującego się nie ulega wyłączeniu przez zlecenie jej opracowania.

Październik 8

Zastosowanie art. 15 kodeksu spółek handlowych – komentarz do wyroku Sądu Najwyższego III CZP 69/10

Wstęp: Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, (dalej: „KSH”), zawiera rozwiązania, których celem jest ochrona interesów spółki i wspólników przed nadużyciami ze strony tzw. funkcjonariuszy spółki – członków zarządu, prokurentów czy też osób zasiadających w radzie nadzorczej. Jedną z konstrukcji stosowanych w tym celu przez KSH jest art. 15, zgodnie z.