Marzec 10

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Przepisy kodeksu pracy określają okresy wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów o pracę. Wynoszą one odpowiednio dwa tygodnie (w przypadku umowy o pracę na czas określony zawartej na dłużej niż 6 miesięcy i umowy na czas nieokreślony w odniesieniu do pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy), jeden miesiąc i trzy miesiące (jeżeli pracownik jest zatrudniony w ramach.

Czerwiec 17

Roczny urlop macierzyński – zmiany w prawie pracy

Zachęcamy do przeczytania komentarza Mecenas Agnieszki Śniegowskiej pt. ” Zwolniony pracownik ma prawo odwołać się do Sądu Pracy” do artykułu autorstwa Karoliny Topolskiej pt. ” Złożony wniosek zabezpiecza rodziców przed redukcjami etatów w firmie”, który ukazał się 17 czerwca 2013 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pracownica w pewnych okresach podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Zaliczają się do.

Październik 3

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości?

Kontrakty terminowe stanowią znaczną część spośród zawieranych na rynku umów o pracę. Wiele z nich to umowy zawierane na dłuższe, nawet kilkuletnie, okresy czasu. Mając to na uwadze istotna pozostaje kwestia wypowiadania takich umów.   Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony   Umowa o pracę na czas określony jest z reguły niewypowiadalna i rozwiązuje.