Styczeń 23

Należysz do dużej czy małej wspólnoty mieszkaniowej?

Sprawdź jak sprawować w nich zarząd nieruchomością wspólną – wnioski z wyroku SN z dnia 8 września 2016 r. sygn. akt II CSK 817/15 W sprawie, która analizował Sąd Najwyższy chodziło o ustalenie, kiedy dochodzi do zmiany z „małej” wspólnoty mieszkaniowej na „dużą” wspólnotę. Kwestia ta ma wpływ na stosowane przepisy prawa dotyczące m.in. zarządu.

Luty 10

Czy współwłaściciele garażu wielostanowiskowego we wspólnocie mogą głosować wspólnie w reżimie jeden właściciel jeden głos?

Głosowanie jeden właściciel jeden głos Przepis art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 1994 roku nr 85 poz. 388 ze zm.) (dalej: „WłLokU”) stanowi, że jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź, gdy obydwa te.