Czerwiec 10

Zasiłek macierzyński za czas tzw. rocznego urlopu macierzyńskiego

Ustawą z dnia 28 maja 2013 roku Sejm znowelizował m. in. kodeks pracy oraz ustawę świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie (ustawa jest obecnie w Senacie), zasiłek macierzyński będzie przysługiwał za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na.

Maj 28

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia, zwany również urlopem zdrowotnym, został przyznany przez ustawodawcę tylko niektórym pracownikom (grupom zawodowym). Są nimi m. in. nauczyciele, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, strażacy lub górnicy. Urlop ten regulują szczegółowe przepisy branżowe, pragmatyki zawodowe. Kodeks pracy nie zawiera regulacji w tym zakresie. Urlop dla poratowania zdrowia jest dodatkowym przywilejem pracowników, przyznanym obok pozostałych.