Czerwiec 17

Zmiany w prawie pracy – roczny „urlop macierzyński”

Dnia 28 maja 2013 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą kodeks pracy i inne ustawy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Aktualnie jej tekst jest przedmiotem prac Senatu. Zmiany dotyczą m. in. dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wprowadzają nową instytucję – urlop rodzicielski, składających się na tzw. roczny „urlop macierzyński”. W zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego nowela daje.

Czerwiec 17

Roczny urlop macierzyński – zmiany w prawie pracy

Zachęcamy do przeczytania komentarza Mecenas Agnieszki Śniegowskiej pt. ” Zwolniony pracownik ma prawo odwołać się do Sądu Pracy” do artykułu autorstwa Karoliny Topolskiej pt. ” Złożony wniosek zabezpiecza rodziców przed redukcjami etatów w firmie”, który ukazał się 17 czerwca 2013 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej. Pracownica w pewnych okresach podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Zaliczają się do.

Czerwiec 10

Zasiłek macierzyński za czas tzw. rocznego urlopu macierzyńskiego

Ustawą z dnia 28 maja 2013 roku Sejm znowelizował m. in. kodeks pracy oraz ustawę świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie (ustawa jest obecnie w Senacie), zasiłek macierzyński będzie przysługiwał za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na.