Kwiecień 11

Forma uchwały wspólników wyrażająca zgodę na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalne. Zbywalność udziałów stanowi  zasadę i jest jednym z praw wspólnika. Umowa spółki może jednak przewidywać w tym zakresie pewne dodatkowe wymogi, w tym w szczególności uzależniać możliwość zbycia udziału od uzyskania przez wspólnika zgody. Wynika to z art. 182 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Przepis ten mówi krótko,.

Czerwiec 13

Czy sprzeczność uchwały wspólników spółki z o.o. z umową spółki jest samodzielną przesłanką uwzględnienia powództwa o uchylenie takiej uchwały?

Zgodnie z art. 249 § 1 ksh Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa.

Wrzesień 18

Szybka nowelizacja utrudni działanie spółek – komentarz mec. Małgorzaty Gach w Rzeczpospolitej

Zapraszamy serdecznie do lektury komentarza mec. Małgorzaty Gach zamieszczonego w Rzeczpospolitej w dniu 18 września 2012 roku, a dotyczącego planowanych zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.  Ministerstwo Finansów chce bowiem ograniczyć od przyszłego roku możliwość oszczędzania na podatkach. Główne zmiany w ustawach o CIT i PIT mają dotyczyć spółek komandytowo-akcyjnych,.