Czerwiec 17

Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych rozpoczynających swoją działalność w pierwszej połowie roku – kiedy składać sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego?

Obowiązki sprawozdawcze Podstawowym obowiązkiem spółek kapitałowych w zakresie sprawozdawczości jest sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z ich działalności (art. 2 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 45 oraz 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej „RachunkU”)). Sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie wyników finansowych spółek i obejmuje bilans, rachunek.

Kwiecień 6

Kancelaria patronem honorowym Akademii Spółek Kapitałowych organizowanej przez Instytut Allerhanda oraz Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ

Mamy przyjemność poinformować, iż Kancelaria Gach, Hulist, Mizińska, Wawer – adwokaci i radcowie prawni sp.p. została wspólnie z PricewaterhouseCoopers patronem honorowym „Akademii Spółek Kapitałowych”. Organizatorem Akademii Spółek Kapitałowych jest Instytut Allerhanda oraz Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP), z którą współpracuje nasza Kancelaria.   Akademia Spółek Kapitałowych to cykl.