Luty 8

Uprawnienia ubezpieczonego przedsiębiorcy przy dobrowolnym wyrównaniu szkody

Przepis art. 822 § 4 k.c. stanowi, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Co to w praktyce oznacza dla przedsiębiorcy, który zawarł umowę OC Jeżeli zakład ubezpieczeń, zapłaci poszkodowanemu kontrahentowi należne mu odszkodowanie, to oczywiście ustaje obowiązek odszkodowawczy ubezpieczonego przedsiębiorcy. Tymczasem.

Listopad 20

Właściwość umowna sądu w umowach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

W umowach występujących w obrocie prawnym i gospodarczym jednym z często stosowanych postanowień jest poddanie oznaczonemu sądowi sporów mogących wystąpić w przyszłości w związku z ich zawarciem lub wykonywaniem. Podstawą do takiej praktyki stwarza art. 46 § 1 k.p.c., zgodnie z którym Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy.

Sierpień 13

INFOR – patronem medialnym szkolenia „Planowane zmiany w podatkach od 1 stycznia 2014 roku”

Mamy przyjemność poinformować, że   INFOR największy  polski portal branżowy, przeznaczony dla specjalistów, menedżerów i  księgowych obejmie patronat medialny nad szkoleniem: „Planowane zmiany w podatkach od 1 stycznia 2014 roku”, które jest organizowane w ramach cyklu szkoleń „Przedsiębiorca i prawo” Pierwsze, bezpłatne – inauguracyjne szkolenie odbędzie się 18 września 2013 roku  w APARTHOTELU MIODOSYTNIA w Krakowie.