Sierpień 20

Prowizja co do zasady nie podlega zwrotowi – komentarz mec. Agnieszki Śniegowskiej

Zapraszamy do komentarza mec. Agnieszki Śniegowskiej do artykułu autorstwa Karoliny Topolskiej, który ukazał się w piątkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej.” Umowa o pracę jest umową starannego działania, a nie rezultatu i pracodawca co do zasady nie może wymagać od pracownika osiągnięcia określonych wyników ani przenosić na niego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z orzecznictwa.