Styczeń 7

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978), która wprowadziła wiele zmian do dotychczasowych regulacji. M.in. wprowadzone zostały nieznane do tej pory postępowania restrukturyzacyjne. Restrukturyzacje mają być obecnie prowadzone w następujących postępowaniach: o zatwierdzeniu układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu.

Luty 3

Wypowiedzenie umowy licencyjnej na korzystanie z utworu.

Umowy licencyjne na korzystanie z utworów są masowo wykorzystywane w życiu codziennym, zarówno w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami jak i w stosunku do konsumentów. Tytułem przykładu – z pewnością każdy z nas niejednokrotnie, nawet bezrefleksyjnie, klikał ikonkę „Zgadzam się” pod treścią umowy licencyjnej instalując program komputerowy. Na podstawie umowy licencyjnej nie dochodzi bowiem do przeniesienia jakichkolwiek.

Grudzień 14

Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla udzielenia licencji na program komputerowy

Oprogramowanie komputerowe jest powszechnym i nieodłącznym elementem, z którego korzysta każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie jest możliwe korzystanie z programu komputerowego bez jego zwielokrotnienia w pamięci operacyjnej (RAM) komputera, na którym zostaje uruchomiony. W związku z powyższym oraz brzmieniem art. 74 ust. 4 pkt 1) Prawa autorskiego,.