Luty 3

Wypowiedzenie umowy licencyjnej na korzystanie z utworu.

Umowy licencyjne na korzystanie z utworów są masowo wykorzystywane w życiu codziennym, zarówno w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami jak i w stosunku do konsumentów. Tytułem przykładu – z pewnością każdy z nas niejednokrotnie, nawet bezrefleksyjnie, klikał ikonkę „Zgadzam się” pod treścią umowy licencyjnej instalując program komputerowy. Na podstawie umowy licencyjnej nie dochodzi bowiem do przeniesienia jakichkolwiek.

Wrzesień 20

Jurysdykcja i prawo właściwe w umowach licencyjnych oraz w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych.

W obrocie międzynarodowym kwestia ustalenia jurysdykcji oraz prawa właściwego jest jedną z podstawowych kwestii, od której należy rozpoznawanie danej sprawy. Jurysdykcja określa, którego państwa sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Sądy natomiast są związane krajowym porządkiem prawnym, zawierającym również tzw. normy kolizyjne. Na podstawie tych norm sąd posiadający jurysdykcję jest wstanie określić, prawo którego państwa.

Grudzień 14

Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla udzielenia licencji na program komputerowy

Oprogramowanie komputerowe jest powszechnym i nieodłącznym elementem, z którego korzysta każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie jest możliwe korzystanie z programu komputerowego bez jego zwielokrotnienia w pamięci operacyjnej (RAM) komputera, na którym zostaje uruchomiony. W związku z powyższym oraz brzmieniem art. 74 ust. 4 pkt 1) Prawa autorskiego,.