Sierpień 20

Prowizja co do zasady nie podlega zwrotowi – komentarz mec. Agnieszki Śniegowskiej

Zapraszamy do komentarza mec. Agnieszki Śniegowskiej do artykułu autorstwa Karoliny Topolskiej, który ukazał się w piątkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej.” Umowa o pracę jest umową starannego działania, a nie rezultatu i pracodawca co do zasady nie może wymagać od pracownika osiągnięcia określonych wyników ani przenosić na niego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z orzecznictwa.

Październik 3

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości?

Kontrakty terminowe stanowią znaczną część spośród zawieranych na rynku umów o pracę. Wiele z nich to umowy zawierane na dłuższe, nawet kilkuletnie, okresy czasu. Mając to na uwadze istotna pozostaje kwestia wypowiadania takich umów.   Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony   Umowa o pracę na czas określony jest z reguły niewypowiadalna i rozwiązuje.