Marzec 15

Współpraca z magazynem „Portfel.pl”

Mamy przyjemność poinformować, iż artykuł prawników naszej Kancelarii pt. „Jak podzielić spółkę pomiędzy jej wspólników?”, autorstwa mec. Małgorzaty Gach oraz Dominka Chedy został opublikowany w piśmie „Portfel.pl”.   Artykuł porusza niezwykle interesującą problematykę związaną z podziałem spółek przez wydzielenie. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że po latach funkcjonowania wspólników w ramach jednego podmiotu, szczególnie w.

Luty 19

Jak podzielić spółkę pomiędzy jej wspólników?

W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że po latach funkcjonowania wspólników w ramach jednego podmiotu, szczególnie w sytuacjach konfliktowych, pojawia się potrzeba rozdzielenia dotychczasowej działalności pomiędzy wspólników, tak aby w dalszej kolejności każdy z nich miał możliwość już samodzielnego działania. Sposobów i konstrukcji prawnych prowadzących do tego celu jest wiele. Może to być prosta umowa zbycia.

Styczeń 5

Podział przez wydzielenie w spółce z branży informatycznej – Kancelaria doradcą prawnym w transakcji

Miło nam poinformować, iż Kancelaria nasza obsługiwała pod względem prawnym transakcję podziału poprzez wydzielenie części majątku na inną spółkę (art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych) Spółki z branży informatycznej, zajmującej się tworzeniem systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb klientów, w tym m.in. dla banków. Transakcja podziału jest pierwszym etapem restrukturyzacji grupy kapitałowej Spółki..