Kwiecień 14

Opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej po dniu 1 stycznia 2014 r.

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych od dnia 1.01.2014 r. Dnia 1 stycznia 2014 r. weszły w życie istotne zmiany w sposobie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółki komandytowo-akcyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o.

Sierpień 2

Opodatkowanie ekwiwalentu za media i Internet wypłacanego telepracownikowi

Jedną z form współpracy jest zatrudnienie pracownika w ramach telepracy (art. 675 i nast. k.p.). Z uwagi na jej specyfikę, pracodawca ma m. in. obowiązek dostarczenia telepracownikowi sprzętu i pokrywania kosztów związanych z jego instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją. Strony mogą umówić się jednak na korzystnie ze sprzętu stanowiącego własność pracownika. W takim przypadku telepracownikowi.