Marzec 15

Czy Deweloper może skutecznie bronić się przed odstąpieniem od umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego z powodu rażącego naruszenia zasad przez Projektanta?

W analizowanej przez Sąd Najwyższy sprawie Nabywca odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, domagając się zapłaty równowartości rat wpłaconych na poczet ceny lokalu. Strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego, na podstawie której Deweloper zobowiązała się do wybudowania, ustanowienia odrębnej własności oraz przeniesienia na Nabywcę lokalu mieszkalnego. Strony przewidziały w umowie termin zakończenie inwestycji.