Sierpień 29

Komercyjne udzielanie świadczeń a kontrakt z NFZ

Od kilku już lat możliwość udzielania odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty publiczne oraz te prywatne, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest problematyczna i budzi liczne kontrowersje. Niniejszy artykuł stanowi krótkie podsumowanie zasad wykonywania takich usług. Kwestię możliwości i zasad udzielania odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot będący jednocześnie stroną umowy z Narodowym.

Październik 7

Praktyczne aspekty kontroli świadczeniodawców

Zgodnie z przepisami prawa[1] Narodowy Fundusz Zdrowia – jako podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – uprawniony jest do dokonywania kontroli w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom. Kontrole te mogą być przeprowadzane w każdym podmiocie leczniczym, który zawarł umowę z Funduszem na udzielanie świadczeń zdrowotnych, niezależnie od tego jaki jest.

Sierpień 23

Zmiany w leczeniu szpitalnym – projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej w dniu 10 lipca 2013 roku projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: http://www.mz.gov.pl/projekt/rozporządzenie. Projekt rozporządzenia przekazano do uzgodnień zewnętrznych. Termin na zgłaszanie ewentualnych uwag upływa 10 sierpnia 2013 roku. Czy zmiany jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia zmienią w szczególny sposób udzielanie świadczeń gwarantowanych.

Lipiec 31

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ – artykuł w sierpniowym wydaniu

Zachęcamy do przeczytania artykułu autorstwa Mecenas Joanny Mizińskiej i Karoliny Kornblit pt. „Placówki medyczne sięgają po innowacyjne instrumenty finansowe”, który ukazał się w sierpniowym Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ. Prywatne podmioty lecznicze, oprócz środków z kontraktów z NFZ czy odpłatnych świadczeń, mogą uzyskać kapitał na działalność z emisji obligacji. To coraz popularniejsze rozwiązanie ma tę zaletę,.

Czerwiec 6

Kilka słów o założeniach do zmiany „ustawy refundacyjnej” w kontekście prowadzenia działalności szpitalnej

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw, który przekazało do uzgodnień zewnętrznych w dniu 30 kwietnia 2013 roku: http://www.mz.gov.pl/projekt. Projekt ten jest odpowiedzią na postulaty branży farmaceutycznej dotyczące w szczególności uproszczenia procedury ubiegania.

Listopad 23

Komu i w jaki sposób lekarz może udostępnić dokumentację medyczną?

Jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty[1]  obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania tajemnicy lekarskiej, jest prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Dokumentacja ta zawiera szereg szczegółowych informacji o pacjencie, pozwalających na jego indywidualizację oraz opisujących jego stan zdrowia, w związku z czym.