Sierpień 30

Czy przedsiębiorca odpowiada za agresywną reklamę przygotowaną przez profesjonalną agencję reklamową?

Przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego było naruszenie prawa do firmy oraz dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji – reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi oraz wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą, odpowiedzialność podmiotu reklamującego się nie ulega wyłączeniu przez zlecenie jej opracowania.