Styczeń 10

Prawne aspekty przejęcia spółki dominującej przez spółkę zależną.

Regulacja łączenia spółek kapitałowych w polskim systemie prawa handlowego zawarta jest w Dziale I Tytułu IV Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). Podstawowe dwa sposoby połączenia spółek określa art. 492 § 1 pkt 1 i 2) KSH, zgodnie z którym połączenie może nastąpić albo przez przeniesienie całości majątku spółki.

Styczeń 9

CECHTAR Sp. z o.o. przyłączył Zakład Usługowo – Produkcyjny „EnergiaPro-Pomiary” Sp. z o.o. z siedziba w Świdnicy – Kancelaria doradcą prawnym w transakcji.

Miło nam poinformować, iż Kancelaria nasza obsługiwała pod względem prawnym fuzję podmiotów prowadzących działalność w branży związanej z dystrybucją energii elektrycznej, tj. w zakresie dostaw liczników energii elektrycznej oraz usług związanych z tymi przyrządami pomiarowymi. W ramach transakcji, CECHTAR Sp. z o.o. przyłączył Zakład Usługowo – Produkcyjny „EnergiaPro-Pomiary” Sp. z o.o. z siedziba w Świdnicy..

Styczeń 5

Podział przez wydzielenie w spółce z branży informatycznej – Kancelaria doradcą prawnym w transakcji

Miło nam poinformować, iż Kancelaria nasza obsługiwała pod względem prawnym transakcję podziału poprzez wydzielenie części majątku na inną spółkę (art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych) Spółki z branży informatycznej, zajmującej się tworzeniem systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb klientów, w tym m.in. dla banków. Transakcja podziału jest pierwszym etapem restrukturyzacji grupy kapitałowej Spółki..