Marzec 1

Czy można zmienić treść obligacji przed jej wykupem? – planowane zmiany w ustawie o obligacjach

Spółka emitując obligacje zobowiązana jest już na samym początku określić treść praw obligatariuszy, w szczególności zobowiązana jest w sposób precyzyjny określić świadczenia, które Spółka zobowiązana jest spełnić na rzecz obligatariuszy. Zwykle te najistotniejsze to świadczenia pieniężne (wysokość odsetek i terminy ich płatności, kwota wykupu, współczynnik konwersji przy obligacjach zamiennych).   Wobec zmieniających się warunków rynkowych,.

Wrzesień 7

Obligacje będą bardziej elastyczne – komentarz mec. Joanny Mizińskiej w Rzeczpospolitej

Zapraszamy serdecznie do lektury komentarza mec. Joanny Mizińskiej zamieszczonego w Rzeczpospolitej w dniu 6 września 2012 roku, a dotyczącego projektowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o obligacjach. Jedną z istotnych nowości proponowanych w projekcie jest wprowadzenie do ustawy o obligacjach, na wzór naszej przedwojennej ustawy o obligacjach oraz na wzór wielu ustawodawstw europejskich, zgromadzenia.

Sierpień 27

Czy jest potrzebne zgromadzenie obligatariuszy – propozycja Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad zmianami do ustawy o obligacjach. Zmiany te mają dostosować aktualnie obowiązująca ustawę o obligacjach do zmieniających się potrzeb rynku, a nadto mają zmierzać do ożywienia rynku długoterminowych obligacji korporacyjnych oraz uelastycznienia tego instrumentu finansowego. Jedną z proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian jest wprowadzenie do ustawy o obligacjach instytucji zgromadzenia obligatariuszy..