Lipiec 5

Spread walutowy jako wskaźnik zależny od banku – czyli szansa dla frankowiczów

Przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zapadł w dniu 4 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 645/16 wyrok oparty na analizie podstaw uznania za nieważne postanowień umowy kredytu hipotecznego indeksowanego we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcy domagali się przed sądem pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego – z powodu – jak twierdzili.

Sierpień 30

Czy przedsiębiorca odpowiada za agresywną reklamę przygotowaną przez profesjonalną agencję reklamową?

Przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego było naruszenie prawa do firmy oraz dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji – reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi oraz wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą, odpowiedzialność podmiotu reklamującego się nie ulega wyłączeniu przez zlecenie jej opracowania.