cze 17

Roczny urlop macierzyński – zmiany w prawie pracy

| , , , , , , , , , , ,

dziennik_gazeta_prawna_jg68Zachęcamy do przeczytania komentarza Mecenas Agnieszki Śniegowskiej pt. ” Zwolniony pracownik ma prawo odwołać się do Sądu Pracy” do artykułu autorstwa Karoliny Topolskiej pt. ” Złożony wniosek zabezpiecza rodziców przed redukcjami etatów w firmie”, który ukazał się 17 czerwca 2013 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Pracownica w pewnych okresach podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Zaliczają się do nich  przede wszystkim czas ciąży, urlopu macierzyńskiego (w tym glównie dodatkowego), rodzicielskiego oraz wychowawczego. W tych okresach firma nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Wyjątkiem jest rozwiązanie kontraktu bez wypowiedzenia z winy pracownicy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub za wypowiedzeniem w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W praktyce zakaz nie oznacza jednak, że dokonane w okresie ochronnym wypowiedzenie (lub rozwiązanie) stosunku pracy nie będzie skuteczne. Mimo, że stanowi naruszenie przepisów, to jednak powoduje, że umowa o pracę zostaje wypowiedziana (lub rozwiązana).

Sposobem obrony zatrudnionej i zakwestionowania w ten sposób działania firmy jest odwołanie się do sądu pracy. Służy temu powództwo, w zależności od okoliczności, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu o przywrócenie do pracy (i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy) albo o odszkodowanie. Sam pracodawca naraża się dodatkowo na odpowiedzialność z tytułu wykroczenia przeciwko prawom pracownika (podlega on karze grzywny).

Autor: Agnieszka Śniegowska, radca prawny w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p.

  Pobierz w PDF:

Zwolniony_pracownik_ma_prawo_odwołać_się_do_sądu_pracy

Osoby kontaktowe:

Joanna Mizińska, adwokat

partner w kancelarii „Gach Hulist Mizińska Wawer – adwokaci i radcowie prawni” sp.p.

tel. 12 633 13 38

tel. kom: 668 017 220

e-mail: j.mizinska@ghmw.pl