sie 20

Prowizja co do zasady nie podlega zwrotowi – komentarz mec. Agnieszki Śniegowskiej

| , , , , , ,

dziennik_gazeta_prawna_jg68

Zapraszamy do komentarza mec. Agnieszki Śniegowskiej do artykułu autorstwa Karoliny Topolskiej, który ukazał się w piątkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej.”

Umowa o pracę jest umową starannego działania, a nie rezultatu i pracodawca co do zasady nie może wymagać od pracownika osiągnięcia określonych wyników ani przenosić na niego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że pracownik w pewnych przypadkach nie musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia za pracę, ma bowiem prawo swobodnego nim dysponowania i może je zużyć na własne potrzeby w taki sposób, że nie jest już wzbogacony (wyrok SN z 8 czerwca 2010r., sygn. IPK 31/10). W przypadku umowy agencyjnej, jeżeli strony zdecydowały się na wynagrodzenie prowizyjne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (lub gdy nie uregulowały umownie sposobu wynagrodzenia), prowizja co do zasady nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi przypadek, gdy oczywiste jest, że umowa z klientem nie zostanie wykonana na skutek okoliczności, za które dający zlecenie nie ponosi odpowiedzialności.

Chcecie Państwo wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury całego artykułu !

Pobierz artykuł w pdf: Prowizja_co_do_zasady_nie_podlega_zwrotowi

Osoby kontaktowe:

Joanna Mizińska, adwokat
partner w kancelarii „Gach Hulist Mizińska Wawer – adwokaci i radcowie prawni” sp.p.
+48 668 017 220
e-mail: j.mizinska@ghmw.pl