Agnieszka Śniegowska

agnieszka_sniegowskaRadca Prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008 r.). Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.).

Specjalizacje:
– prawo gospodarcze;
– prawo spółek;
– bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych;
– prawo cywilne;
– prawo pracy;
– postępowanie cywilne;

Biegle posługuje się językiem angielskim

Posiada również doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczyła w projekcie „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej”.

Zobacz publikacje