Prawnicy

Michał Lipski – Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016). Wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.
W kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, sporządzaniem umów, przygotowywaniem opinii prawnych oraz tłumaczeniem dokumentów.
W sferze jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych.
Z kancelarią GHMW związany od 2015 roku.
Posługuje się biegle językiem angielskim (certyfikat Cambridge International Legal English Certificate).