Patrycja Prawdzic Łaszcz

patrycja_prawdzic_laszczRadca prawny

Absolwentka Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu konkurencji i ochrony konsumentów organizowane przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wieloletni współpracownik jednej z większych krakowskich kancelarii prawniczych.

Specjalizuje się w prawnej obsłudze fuzji, podziałów i przekształceń podmiotów oraz transakcji związanych z obrotem przedsiębiorstwem – w swojej dotychczasowej praktyce zawodowej przeprowadziła kilkadziesiąt tego typu projektów. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa korporacyjnego. Doradza przy tworzeniu zasad nadzoru właścicielskiego w grupach kapitałowych a także przy ustalaniu koncepcji i wdrożeniu programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych (obligacjach, warrantach subskrypcyjnych).

Zajmuje się również problematyką związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Brała udział w tworzeniu TFI oraz FIZ, oraz ustalaniu warunków ich funkcjonowania zarówno po stronie TFI jak i inwestorów. Doradzała klientom przy transakcjach kapitałowych, których stroną są fundusze inwestycyjne.

Oprócz praktyki z dziedziny prawa gospodarczego, jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo z zakresu prawa pracy związane z bieżącą obsługą pracodawców, prowadzeniem procesów w sprawach pracowniczych jak również z negocjowaniem zbiorowych prawa pracy oraz umów społecznych.

Współpracowała przy świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych, zajmując się zagadnieniami prawa prasowego oraz prawa własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Zobacz publikacje