Maciej Hulist

maciej_hulistRadca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1994 – 2001 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Orzekał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie (1995 – 1997). W latach 1997 – 2008 współpracował z jedną z największych kancelarii prawniczych w Krakowie. Indywidualną praktykę prawniczą prowadzi od 1995 roku.

Specjalizuje się w prawie spółek i prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO) i publicznych ofert akcji, odpowiadając za przygotowanie prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych oraz reprezentując Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi udział w przygotowaniu kilkudziesięciu prospektów i memorandów informacyjnych. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych a także obowiązków wynikających z zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) jak również przeprowadza w tym zakresie szkolenia.

Jako pełnomocnik prowadził postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a także Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Prowadzi stałą obsługę spółki z sektora energetycznego.

Ponadto specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym. Doradza cudzoziemcom w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia oraz uzyskania zwolnienia na zakup nieruchomości.

Zobacz publikacje