Partnerzy GHMW

Maciej Hulist – Radca prawny

Specjalizacja: Stała obsługa prawna (w tym podmiotów z branży energetycznej), prawo korporacyjne, obsługa prawna procesu wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, obsługa w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, zastępstwo  prawne  klientów w postępowaniach przed UOKiK, URE i KNF. Więcej >>

Patrycja Prawdzic Łaszcz – Radca prawny

Specjalizacja: fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek, prawo korporacyjne, fundusze inwestycyjne, stała obsługa prawna, prawo pracy. Więcej >>