lip 9

Najniższa emerytura po zmianach od 2014 roku

| , , ,

inforUstawa emerytalna (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) gwarantuje emeryturę na poziomie minimalnym. Wynosi on aktualnie (do końca lutego 2014 roku) 831,15 zł miesięcznie.  Kwota ta zostanie odpowiednio zwaloryzowana od dnia 1 marca 2014 roku.

 

Gwarancja powoduje, że świadczenia ustalone w kwotach niższych podwyższa się z urzędu do kwot minimalnych. Oznacza to, że w przypadku, gdy emerytura przysługująca z ZUS łącznie z emeryturą kapitałową (okresową lub dożywotnią) z OFE jest niższa niż ww. minimalna kwota, emeryturę z ZUS podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od kwoty minimalnej. Warunkiem jest jednak, by mężczyzna i kobieta osiągnęli jednocześnie wiek emerytalny oraz okres składkowy i nieskładkowy. Okres ten wynosi co najmniej 25 lat (przy czym dla kobiet obecnie 20 lat, od dnia 1 stycznia 2014 roku – 21 lat, od dnia 1 stycznia 2016 roku – 22 lata, od dnia 1 stycznia 2018 roku – 23 lata, od dnia 1 stycznia 2020 roku – 24 lata i dopiero od dnia 1 stycznia 2022 roku będzie on jednakowy jak dla mężczyzn). Podwyższenia dokonuje ZUS, a jest refundowane z budżetu państwa.

 

Prawo do podwyższenia nie przysługuje m. in. emerytom wykonującym pracę i osiągającym przychód z tytułu działalności, który przekracza kwotę podwyższenia.  Z przedmiotowej gwarancji wyłączeni są także m. in. członkowie służb mundurowych mający ustalone prawo do emerytury na podstawie przepisów branżowych (jak np. wojskowi, funkcjonariusze Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej, BOR lub Państwowej Straży Pożarnej), których emerytury z ZUS nie podwyższa się do kwoty minimalnej oraz ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 roku, wykazujący tzw. niepełny staż ubezpieczeniowy (15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn), którym wypłaca się emeryturę w kwocie wyliczonej. Podwyższenie nie następuje również w razie zbiegu prawa do emerytury z ZUS i OFE z prawem do emerytury wojskowej lub policyjnej lub emerytury rolniczej określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Autor:

Agnieszka Śniegowska, radca prawny w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p.

 (www.ghmw.pl)

 

Zobacz w mediach:

http://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/artykuly/673304,najnizsza_emerytura_po_zmianach_w_2014_roku.html

 

Pobierz w PDF:

http://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/emerytury_i_renty/artykuly/673304,najnizsza_emerytura_po_zmianach_w_2014_roku.html

 

Osoby kontaktowe:

Joanna Mizińska, adwokat
partner w kancelarii „Gach Hulist Mizińska Wawer – adwokaci i radcowie prawni” sp.p.
+48 668 017 220
e-mail: j.mizinska@ghmw.pl