Kariera

Wysoka jakość usług Kancelarii Prawnej GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska, uzależniona jest od kompetencji, zaangażowania, kultury organizacyjnej oraz wiedzy ludzi którzy ją tworzą.

Ogromne znaczenie ma dla nas odpowiedni dobór współpracowników. Poszukujemy osób, które poza zawodowym przygotowaniem i doświadczeniem, posiadają takie indywidualne cechy jak entuzjazm, zaangażowanie czy chęć rozwoju zawodowego.

Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z doświadczonymi specjalistami z zakresu prawa i podatków, jak i z młodymi i ambitnymi osobami, które pragną zdobyć doświadczenie zawodowe i uczyć się od wybitnych profesjonalistów.

Praktyki

W chwili obecnej poszukujemy osób na stanowisko praktykanta. Oferta skierowana jest do studentów ostatnich lat studiów prawniczych i absolwentów, zainteresowanych w szczególności prawem handlowym oraz prawem cywilnym.

Od kandydatów oczekujemy w szczególności:

  • umiejętnego poruszania się do przepisach szeroko pojętego prawa cywilnego oraz handlowego
  • analitycznego podejścia do wyszukiwania rozwiązań dla klientów Kancelarii
  • znajomości obsługi prawniczych programów specjalistycznych
  • dyspozycyjności oraz zaangażowania w zlecane projekty
  • Dodatkowymi atutami będzie w szczególności znajomość języka angielskiego z naciskiem na Legal English.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres kancelaria@ghmw.pl (z dopiskiem „Praktykant”).

W przesłanym CV należy zamieścić następująca klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Prawną GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101. poz. 926, ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie ich poprawiania i aktualizowania.”