Kancelaria

Kancelaria działa na rynku od 2008r.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie kompleksowych usług, obejmujących wszystkie aspekty prawne związane z działalnością klienta, w tym doradztwo podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z optymalizacją podatkową transakcji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz uczestnictwie w realizacji projektów, wśród których można wymienić:

doradztwo w zakresie publicznych i prywatnych emisji papierów wartościowych,

wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,

prowadzenie procesów fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych

Członkowie naszego zespołu nie obawiają się podjąć nawet najtrudniejszych zadań wymagających interdyscyplinarnego działania.