Czerwiec 27

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia

1 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Ten nowy akt ustawodawczy jest kolejną próbą zmierzenia się z konieczną reformą służby zdrowia w Polsce. Mimo tego że, ustawa jeszcze nie obowiązuje jej regulacje już budzą wiele emocji i komentarzy w środowisku medycznym. Oto najważniejsze zmiany  proponowane przez ustawę.

Czerwiec 16

Od 1 lipca br. mniej biurokracji, niższe kary dla przedsiębiorców i mniejsze opłaty sądowe

Nowa ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, ma być istotnym krokiem w budowaniu tzw. „sprawnego państwa” – jednego z dziesięciu wyzwań zawartych w raporcie  „Polska 2030” przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP i zawierającym najważniejsze wyzwania rozwojowe dla naszego kraju na najbliższe dwie dekady.

NOWSZE STARSZE 1 2 22 23