Luty 9

Problemy podatkowe akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny wypowiedział się co do rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego, w niedawnej uchwale 7 sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt: II FPS 1/11). Najnowsza uchwała odpowiedziała na pytanie, w jaki sposób kwalifikować przychody z tytułu posiadania akcji spółki komandytowo-akcyjnej oraz otrzymywania w związku z powyższym dywidendy, przez.

Styczeń 16

Co nowego w prawie pracy?

Podobnie jak poprzednie lata  rok 2012r. niesie za sobą szereg zmian w przepisach prawnych. Prawo pracy nie jest tutaj wyjątkiem, najbardziej istotne nowości dotyczą rodzin i młodych rodziców ale zmianie uległy także przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych a także  obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy.

Grudzień 9

Kto ma szanse zadebiutować na rynku NewConnect

Wiele nowych firm z ambicjami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań ma – szczególnie w początkowej fazie działalności – spore problemy z pozyskaniem kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju. Sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie rodzi konieczność poszukiwania alternatywnych form finansowania inwestycji – jednym z nich może być wejście na NewConnect rynek prowadzony w alternatywnym systemie obrotu ale.

Wrzesień 26

Liberalizacja przepisów dotyczących łączenia i podziału spółek.

26 września 2011 roku została ogłoszona ustawa z dnia 19 sierpnia o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 201, poz. 1182). Celem jest realizacja postanowień dyrektywy UE (2009/109/WE) z 2009r. w sprawie wymogów sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek. Efektem wprowadzonych zmian ma być możliwość przeprowadzania procesów restrukturyzacji spółek w łatwiejszy, szybszy.

Sierpień 14

Mniej barier administracyjnych dla przedsiębiorców.

Artykuł mec. Małgorzaty Gach, który ukazał się w dwumiesięczniku Portfel.pl Obowiązująca od 1 lipca ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych to dla obywateli i przedsiębiorców, to kompleksowy akt zmierzający do ograniczenia sfery regulacyjnej państwa. Jest to dobry przykład na to, że państwo stara się wyjść naprzeciw potrzebom biznesu.  

Sierpień 7

Premia kompensacyjna dla właścicieli kamienic

Obowiązująca od 19 marca 2009r. ustawa  o wspieraniu termomodernizacji i remontów umożliwiła właścicielom starych kamienic  skorzystanie z tzw. premii kompensacyjnej będącej formą dofinansowania przedsięwzięć remontowych.  Przepisy dotyczące przyznawania  owej premii zostały znowelizowane w czerwcu 2010r. dzięki czemu obecnie o premię mogą ubiegać się zarówno inwestorzy finansujący przedsięwzięcie z kredytu jak i ci którzy finansują remont.

Lipiec 25

Kto może skorzystać z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny to jedno z narzędzi unijnego wsparcia przedsiębiorców z sektora MSP, mającego na celu podniesienie poziomu rozwoju technologicznego małych i średnich firm, który jest znacznie niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki obowiązującej od 23 maja br. nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej uzyskanie kredytu technologicznego będzie znacznie łatwiejsze.

Lipiec 11

Zmiany w przepisach dotyczących działania na szkodę spółki

Z dniem 1 lipca br. zmieniła się treść art. 585 Kodeksu spółek handlowych, który penalizuje przestępstwo tradycyjnie określane mianem działania na szkodę spółki. Przepis ten w dotychczasowym brzmieniu od dawna budził wiele dyskusji, gdyż pozwalał na zbyt dużą swobodę w ocenie legalności ryzyka gospodarczego podejmowanego przez zarządy spółek.

NOWSZE STARSZE 1 2 21 22 23