Wrzesień 24

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji VOXEL S.A.

Miło nam poinformować, że w dniu 21 września 2012 r. zatwierdzony został prospekt emisyjny sporządzony przez naszego Klienta – spółkę VOXEL S.A. w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu jego akcji na rynku regulowanym.   Doradcą Prawnym Spółki przy transakcji była Kancelaria GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – sp.p. w Krakowie, z ramienia.

Wrzesień 6

NewConnect Convention Catalyst Bond Congress

Kancelaria Gach, Hulist, Mizińska, Wawer – adwokaci i radcowie prawni sp. p. wzięła udział w konferencji NewConnect Convention Catalyst Bond Congress, która odbyła się w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2012 roku.   Wydarzenie to organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest największym spotkaniem zarówno społeczności rynków NewConnect i Catalyst, jak i wszystkich osób.

Sierpień 3

Obligacje korporacyjne VOXEL SA na rynku CATALYST

Niezmiernie miło nam poinformować, iż obligacje korporacyjne spółki VOXEL SA, przy emisji których pracowała nasza Kancelaria zadebiutowały na rynku obligacji Giełdy Papierów Wartościowych, na CATALYST. Kancelaria nasza była doradcą prawnym odpowiedzialnym za przygotowanie całości dokumentacji emisyjnej oraz koncepcji i realizacji zabezpieczeń. Po stronie Kancelarii prace prowadzone były przez mec. Macieja Hulista.   Zobacz więcej: http://gpwcatalyst.pl/pub/files/dokumentyinf/NOTA.

Czerwiec 22

Obsługa prawna emisji obligacji korporacyjnych

Nasz klient, spółka VOXEL S.A, z sukcesem zakończyła prywatną emisję obligacji korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), przy obsłudze których – jako doradca prawny – pracowała nasza Kancelaria.   Klient nasz należy do liderów rynku diagnostyki obrazowej w Polsce, oferując kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć.

Maj 29

Współpraca z portalem lexagit.pl – słownik prawny

Miło nam poinformować, że we współpracy z portalem lexagit.pl rozpoczęliśmy tworzenie słownika pojęć z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz cywilnego.   Zaprezentowaliśmy do tej pory definicje następujących pojęć:   1) administrator hipoteki http://www.lexagit.pl/wierzytelnosci/administrator-hipoteki/   2) administrator zastawu http://www.lexagit.pl/prawo-cywilne/administrator-zastawu/   3) akcja http://www.lexagit.pl/prawo-spolek/akcje/   4) aval http://www.lexagit.pl/wierzytelnosci/aval/   5) dopłaty wspólników http://www.lexagit.pl/prawo-spolek/doplaty-wspolnikow/   6) komandytariusz, komplementariusz, suma komandytowa http://www.lexagit.pl/prawo-spolek/komandytariusz-komplementariusz-suma-komandytowa/   7) obligacja http://www.lexagit.pl/prawo-spolek/obligacja/  .

Maj 29

Debiut naszego Klienta na rynku NewConnect

Miło nam poinformować, że w dniu 28 maja 2012 r. na alternatywnym rynku NewConnect zadebiutował Klient naszej Kancelarii – spółka INDEXMEDICA S.A.   Doradcą Prawnym Spółki przy transakcji była Kancelaria GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – sp.p. w Krakowie, z ramienia którego działał mec. Maciej Hulist.   Podstawowym celem działalności Spółki jest oferowanie szerokiego spektrum usług.

Maj 21

Podatnik będący akcjonariuszem SKA nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/Kr 69/12 podzielił prezentowane przez Kancelarię Gach, Hulist, Mizińska, Wawer sp.p. stanowisko w zakresie obowiązku podatkowego akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej będących osobami fizycznymi na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.   Z pisemnego uzasadnienia przedmiotowego wyroku wynika, iż WSA w Krakowie przychylił się do prezentowanego przez nasza Kancelarię stanowiska,.

Kwiecień 18

Nasza Kancelaria w rankingu Kancelarii Rzeczpospolitej

Z przyjemnością informujemy, iż kancelaria GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p. zajęła 189 miejsce w Ogólnopolskim Jubileuszowym Rankingu Kancelarii Prawniczych uwzględniającym liczbę wszystkich prawników oraz 205 miejsce w rankingu sporządzonym ze względu na liczbę adwokatów i radców prawnych.   Nadto Kancelaria zajęła 23 miejsce w Rankingu Kancelarii Prawniczych z województwa małopolskiego..

NOWSZE STARSZE 1 2 14 15 16