Transakcje typu M&A

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę podmiotów w związku z pozyskiwaniem inwestora branżowego lub finansowego (transakcje venture capital, private equity)
  • obsługa transakcji typu mezzanine;
  • przygotowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji;
  • przygotowanie kompletu dokumentacji, niezbędnej do przeprowadzenia transakcji (term sheet, list intencyjny, umowa inwestycyjna, umowa wspólników, uchwały korporacyjne);
  • udział w negocjowaniu umów inwestycyjnych;
  • prowadzenie procedur koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • reprezentowanie Klientów przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych.