Prawo pracy

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • pomoc prawną w rozstrzygnięciu praktycznych problemów i wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniach społecznych oraz zdrowotnych,
  • opracowanie procedury rozwiązywania umów o pracę, w tym zwolnień grupowych;
  • doradztwo przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę, (art. 231k.p.) ,
  • procedowaniu przed właściwymi organami w celu uzyskiwania zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców,
  • przygotowywanie projektów umów z pracownikami, wykonawcami i zarządzającymi (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami samozatrudnionymi, kontrakty menadżerskie) oraz umów o zakazie konkurencji,
  • przygotowanie wszelkich regulaminów z zakresu prawa pracy wymaganych przez prawo, negocjowanie umów zbiorach prawa pracy oraz umów społecznych.