Doradztwo podatkowe

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • bieżące monitorowanie obowiązków podatkowych przy prowadzeniu transakcji realizowanych przez naszych Klientów;
  • doradztwo w sprawach związanych z optymalizacją podatkową transakcji oraz prowadzonej działalności gospodarczej, także z wykorzystaniem przepisów obowiązujących na terenie państw Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych;
  • doradztwo w zakresie opodatkowania nierezydentów (ograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania);
  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych;
  • konsultacje z zakresu podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych;
  • przeprowadzanie audytów podatkowych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami  skarbowymi, a także w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.