Klient indywidualny

Nasza kancelaria oferuje swoje usługi z zakresu prawa cywilnego, podatkowego oraz prawa pracy także klientom indywidualnym.

Doradzamy w sprawach cywilnych, w tym w szczególności związanych z nabywaniem oraz zbywaniem składników majątku, jego zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia sytuacji losowych oraz w sprawach spadkowych. Świadczymy także usługi doradztwa podatkowego, w tym w zakresie optymalizacji opodatkowania transakcji nabywania oraz zbywania składników majątku.

Pomagamy w negocjacjach treści umów o pracę oraz innych umów będących podstawą świadczenia pracy a także umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej. Opiniujemy ich skutki prawne oraz podatkowe. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych na tle stosunków pracy oraz zatrudnienia.

Nasza Kancelaria oferuje także wszechstronną pomoc prawną dotyczącą obsługi cudzoziemców. Usługa obejmuje pełen zakres czynności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca na obszarze Rzeczypospolitej oraz jego zatrudnieniem, a także ubieganiem się o wszelkie zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa administracyjnego.