Fuzje, przekształcenia, podziały

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie dostosowanej do potrzeb Klienta koncepcji połączenia / przekształcenia / podziału, obejmującej pełną analizę skutków takiej transakcji (ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, finansowych i podatkowych oraz z zakresu prawa pracy);
  • przygotowywanie kompletu dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji łączenia / przekształcenia / podziału, w tym także pomoc prawna w zakresie ustalenia parytetu wymiany akcji / udziałów;
  • reprezentację w toku procesu łączenia / przekształcenia / podziału,
  • obsługa negocjacji między akcjonariuszami (wspólnikami) oraz innymi podmiotami, uczestniczącymi w transakcji,
  • kompleksową obsługę przejęć, w tym przy wykorzystaniu obrotu przedsiębiorstwami, ich zorganizowanymi częściami lub poszczególnymi składnikami majątkowymi;
  • przeprowadzanie badania due diligence spółki, na potrzeby realizacji transakcji;
  • prowadzenie procedur koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • reprezentowanie Klientów przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych