Marzec 28

Pacjent w kolejce nie ma prawa wyboru lekarza ani terminu

Pomiędzy oczekiwaniami pacjentów, realnymi możliwościami placówek medycznych a wymaganiami wynikającymi z zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pojawia się coraz więcej rozbieżności. Ostatnio, odmowa zapisania przez przychodnię specjalistyczną pacjenta do konkretnego lekarza i na konkretny dzień omawiana była w mediach i stała się przedmiotem debaty. Czyżby pacjent nie miał prawa wyboru lekarza,.

Marzec 26

Czy pacjent może nagrać przebieg wizyty lekarskiej bez zgody lekarza i placówki medycznej?

W czasach, gdy większość pacjentów ma telefon komórkowy, a większość telefonów komórkowych ma wbudowaną aplikację dyktafonu i kamery video, coraz częściej przebieg wizyty lekarskiej jest nagrywany, filmowany lub w inny sposób rejestrowany bez wiedzy i zgody lekarzy. Do takiego zachowania zachęcają także liczne fora internetowe a także coraz częstsze w życiu publicznym przypadki ujawniania podsłuchanych.

Marzec 23

Jak prowadzić sprawozdawczość list oczekujących do NFZ wg nowych przepisów? Praktyczne wskazówki.

Od 1 stycznia 2015 roku świadczeniodawców obowiązują nowe zasady prowadzenia list oczekujących na świadczenia zdrowotne, zamieszczania danych na tych listach a także nowe reguły dotyczące sposobu oraz częstotliwości sprawozdawania list do NFZ. Zmiany te wprowadzone zostały ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.

Wrzesień 23

Zasady udzielania informacji medycznych zakładom ubezpieczeń

Na mocy przepisów prawa zakłady ubezpieczeń mogą pozyskiwać od podmiotów leczniczych informacje medyczne w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub weryfikacji podanych przez ubezpieczonego danych o stanie zdrowia. W jaki zatem sposób dane te mogą być udostępniane i w jakim zakresie? Czy za takie przekazywanie informacji podmioty lecznicze mogą pobierać opłatę? Podstawą prawną domagania się przez.

Styczeń 16

Co nowego w prawie pracy?

Podobnie jak poprzednie lata  rok 2012r. niesie za sobą szereg zmian w przepisach prawnych. Prawo pracy nie jest tutaj wyjątkiem, najbardziej istotne nowości dotyczą rodzin i młodych rodziców ale zmianie uległy także przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych a także  obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy.